min första bok

Management By Glädje

 

Endast två av tio medarbetare är engagerade och beredda att göra det lilla extra. Potentialen till ökad effektivitet är alltså enorm. I den här boken beskriver jag hur du kan bli en mer inspirerande ledare genom att finna din egen personliga ledarstil.

Med forskningsresultat och praktiska exempel visar jag att en brinnande organisationskultur som välkomnar glädje och humor ökar effektiviteten. Ledarskap och humor har gemensamma grundförutsättningar men dessvärre sätts ofta likhetstecken mellan seriositet och trist allvar. En inspirerande ledare tar kunderna och konkurrensen på allvar, men inte sig själv.

I boken betonar jag skillnaden mellan att känna glädje på och att känna glädje i jobbet. Glädje på beskriver lusten, det lättsamma. Glädje i står för mål och mening med uppgiften, det meningsfulla. För att skapa en effektiv organisation krävs att du som chef och ledare bejakar båda parametrarna och här beskrivs hur.

Ledarskap för lust och mening är särskilt betydelsefullt nu när det allt oftare ställs krav på kontinuerligt förändringsarbete. Genom Management by Glädje kan ledare bryta motstånd och skapa engagemang i förändringsprocessen.

Management by Glädje kom ut på Liber förlag 2012 och var min första bok.

Beställ på Adlibris eller Bokus.

Glädje.jpg
Tänk om Management by Glädje funnits när jag var aktiv chef, så mycket bättre ledare jag hade varit.
—  Christina Jutterström, fd vd SVT